Đơn xin phép xây dựng

Don Xin Phep Xay Dung … [Read more...]

Giấy cam kết tự phá dỡ công trình

Giay Cam Ket Tu Pha Do Cong Trinh … [Read more...]

Đơn xin phép xây dựng tạm

Don Xin Phep Xay Dung Tam … [Read more...]

Đơn đề nghi điều chỉnh giấy phép xây dựng

Don Dieu Chinh Giay Phep Xay Dung (1) … [Read more...]

Đơn xin phép xây dựng, sửa chữa nhà

Don Xin Phep Xay Dung Sua chua … [Read more...]

Chi phí lập bản vẽ xây dựng

BẢNG  CHI PHÍ DỊCH VỤ XIN PHÉP XÂY DỰNG Lập bản vẽ xin phép xây dựng : Với kinh nghiệm nhiều năm thiết kế và lập bản vẽ xin phép xây dựng. Hiểu rõ và nắm vững các quy định về thiết kế kiến trúc trong khu đô thị hiện hữu trên địa bàn Tp. Hà Nội. Chúng tôi sẽ giúp bạn có một bản vẽ xin phép xây dựng theo đúng Quy hoạch của từng Quận, Huyện và tận dụng tối đa … [Read more...]