Thủ tục xin cấp phép xây dựng

A. Đối với công trình và nhà ở đô thị: 1. Đơn xin cấp giấy phép xây dựng theo mẫu. Trường hợp xin cấp giấy phép xây dựng tạm có thời hạn thì trong đơn xin cấp giấy phép xây dựng còn phải có cam kết tự phá dỡ công trình khi Nhà nước thực hiện giải phóng mặt bằng. 2. Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai có … [Read more...]

Thiết kế và kiểm định móng

THIẾT KẾ MÓNG VÀ KIỂM ĐỊNH MÓNG Lập hồ sơ thiết kế móng: Lập hồ sơ thiết kế móng để bổ túc hồ sơ xin phép xây dựng theo Thông tư số : 10/2012/TT – BXD Hướng dẫn Nghị định 64/2012/NĐ-CP. Áp dụng trên một số Quận, Huyện. Tổng Diện Tích Sàn Xây Dựng Chi Phí Thiết Kế Móng * Nhỏ hơn 250 m2 1.000. 000 đ Từ 250 m2 đến  400 m2 2. 000. 000 … [Read more...]

Đơn xin phép xây dựng

Don Xin Phep Xay Dung … [Read more...]

Giấy cam kết tự phá dỡ công trình

Giay Cam Ket Tu Pha Do Cong Trinh … [Read more...]

Đơn xin phép xây dựng tạm

Don Xin Phep Xay Dung Tam … [Read more...]

Đơn đề nghi điều chỉnh giấy phép xây dựng

Don Dieu Chinh Giay Phep Xay Dung (1) … [Read more...]

Đơn xin phép xây dựng, sửa chữa nhà

Don Xin Phep Xay Dung Sua chua … [Read more...]

Chi phí lập bản vẽ xây dựng

BẢNG  CHI PHÍ DỊCH VỤ XIN PHÉP XÂY DỰNG Lập bản vẽ xin phép xây dựng : Với kinh nghiệm nhiều năm thiết kế và lập bản vẽ xin phép xây dựng. Hiểu rõ và nắm vững các quy định về thiết kế kiến trúc trong khu đô thị hiện hữu trên địa bàn Tp. Hà Nội. Chúng tôi sẽ giúp bạn có một bản vẽ xin phép xây dựng theo đúng Quy hoạch của từng Quận, Huyện và tận dụng tối đa … [Read more...]