10 Loại công trình không cần xin giấy phép xây dựng

Xây dựng nhà ở thuộc vùng sâu vùng xa không cần xin giấy phép xây dựng Bộ Xây dựng ban hành thông tư hướng dẫn một số nội dung về giấy phép xây dựng, trong đó liệt kê 10 loại công trình được xây dựng mà không cần giấy phép. 6 loại công trình của Nhà nước hoặc các đơn vị bao gồm các công trình thuộc bí mật Nhà nước, được xác định bằng văn bản của cấp có thẩm … [Read more...]