Các giấy tờ thay thế Sổ đỏ khi xin cấp phép xây dựng nhà

Hỏi: Những giấy tờ nào có thể dùng để thay thế sổ đỏ khi xin cấp Giấy phép xây dựng? Trả lời:  Theo Điều 16 Quy định Cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình được ban hành kèm theo Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 20/1/2010 của UBND Hà Nội, người sử dụng đất có một trong các giấy tờ dưới đây thì có thể được xét cấp giấy phép xây … [Read more...]