Hoàn công xây dựng

Bản vẽ hoàn công xây dựng 15. 000 đ/m2

– Chi phí đo bản vẽ hiện trạng:

(Đo bản vẽ hiện trạng theo Quyết định 54 – Trường hợp làm sổ hồng mới hoặc đồi sổ hồng)

Tổng Diện Tích Sàn Xây Dựng Chi Phí Đo Vẽ
Nhỏ hơn 100 m2 2. 500. 000 Đ
Từ 100 m2 đến 200 m2 3. 000. 000 Đ
Từ 200 m2 đến 300 m2 3. 500. 000 Đ
Từ 300 m2 đến 400 m2 4. 000. 000 Đ
Từ 400 m2 đến 600 m2 5. 000. 000 Đ
Lớn hơn 600 m2 Giá thỏa thuận

 

  • Dịch vụ hoàn công xây dựng :

Nếu bạn không có thời gian, hãy sử dụng dịch vụ hoàn công xây dựng của chúng tôi.

Tổng Diện Tích Sàn Xây Dựng Chi Phí Dịch Vụ
Nhỏ hơn 100 m2 6. 000. 000 Đ
Từ 100 m2 đến 200 m2 7. 000. 000 Đ
Từ 200 m2 đến 300 m2 8. 000. 000 Đ
Từ 300 m2 đến 400 m2 9. 000. 000 Đ
Từ 400 m2 đến 500 m2 10. 000.000 Đ
Từ 500 m2 đến 600 m2 11.000. 000 Đ
Lớn hơn 600 m2 Gía thỏa thuận


( Chi phí dịch vụ trên không bao gồm : bản vẽ hoàn công xây dựng, bản vẽ hiện trạng, hóa đơn thi công xây dựng, lệ phí trước bạ nhà và đất
)