Những quy định về thuế hoàn công xây dựng nhà ở

Việc hoàn công nhà ở chắc chắn sẽ mất một khoản chi phí cho chủ nhà. Ít hay nhiều tùy thuộc vào quy mô, tính chất của nhà ở mà chủ nhà đã xây dựng trên thực tế. Trong toàn bộ các khoản tiền mà chủ nhà phải bỏ ra khi tiến hành thủ tục hoàn công, nặng nề nhất theo chúng tôi là ở các khoản thuế mà nhà nước quy định cho việc này. Chi phí dành cho nghĩa vụ tài chính … [Read more...]