Công trình được miễn giấy phép xây dựng có cần phải làm thủ tục xin miễn nữa không?

HỎI: Tôi đang phụ trách quản lý Dự án khu đô thị xây dựng nhà ở 4 tầng. Theo Luật thì không cần xin giấy phép xây dựng. Tôi có phải làm các thủ tục gì (như hồ sơ xin miễn phép...) hay ko và phải xin với cấp nào? TRẢ LỜI: Căn cứ pháp lý: - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 Nội dung tư vấn: Các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng được quy định tại khoản 2 … [Read more...]