Các bước nghiệm thu hoàn công khi xây dựng nhà ở

1. Kiểm tra Việc kiểm tra phải được thực hiện từ trong quá trình thi công xây dựng nhà, giám sát viên hoặc chủ nhà nên thường xuyên kiểm tra, khối lượng, chất lượng, quy cách, kiểu dáng. Khi công trình hoàn thành và trước khi nhận bàn giao, chủ nhà nên cùng giám sát và chủ thầu kiểm tra đối chiếu lại cùng bản vẽ và những nội dung phát sinh thật chi … [Read more...]