Quy định pháp luật về cấp sổ đỏ tại các dự án phát triển nhà ở

Hỏi: Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) tại khu đô thị; chung cư mini được quy định như thế nào?  Nguyễn Thị Dung (Quận Hà Đông) Trả lời:  - Vấn đề bạn đọc hỏi được quy định tại Điều 24, quy định “Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở...”, ban hành kèm theo Quyết định … [Read more...]