Bộ hồ sơ xây dựng nhà hoàn chỉnh gồm những gì?

Hỏi: Tôi đang chuẩn bị xây nhà. Hiện tại tôi đã làm việc với kiến trúc sư và nhà thầu, họ sẽ giao hồ sơ xây dựng cho tôi. Tôi không biết một bộ hồ sơ xây dựng hoàn chỉnh bao gồm những hạng mục nào và có nên giao phó toàn bộ khâu này cho nhà thầu hay không? Trả lời:      Một số gia chủ thường nghĩ rằng, việc đọc và lên bảng vẽ kỹ thuật là nhiệm vụ của kiến … [Read more...]