Xây nhà không phép trên đất phòng thủ quân sự ở Hải Vân

Cửa Khẻm - điểm trọng yếu về quốc phòng an ninh của cả nước ở Hải Vân, đang tồn tại một khu nhà. Việc xây dựng diễn ra suốt nhiều năm qua nhưng chưa bị xử lý vì chồng lấn địa giới giữa Huế và Đà Nẵng. Từ đèo Hải Vân (phía địa phận tỉnh Thừa Thiên - Huế) rẽ vào con đường hướng ra Đảo Ngọc, tiếp tục đi bộ thêm khoảng 10 km đường rừng hiểm trở mới tiếp cận … [Read more...]