Xin hợp thức hóa nhà có cần bản vẽ nhà mới?

HỎI:

Nhà tôi trước đây thuộc dự án treo, tôi mua giấy tay 2004 đã có giấy chứng nhận tạm trú năm 2004, nhưng năm 2007 tôi sửa chữa nhà, theo bản vẽ lúc xin giấy phép xây dựng thì nhà sẽ bị cắt vô 2m. Hiện nay dự án treo hủy bỏ vậy khi xin sổ hồng tôi có phải làm bản vẽ mới không? Nhà diện tích 4.2mx4m có được cấp sổ hồng không? Hiện nay nhà bao nhiêu mét vuông mới được cấp giấp chủ quyền? Tôi không có hộ khẩu có được cấp giấy không?

Tư vấn xin phép xây dựng sửa chữa nhà

TRẢ LỜI:

Theo điều 13 của quy định ban hành kèm theo quyết định 54/2007/QĐ-UBND của UBND TP.HCM qui định về trình tự, thủ tục cấp mới GCNQSHNƠ cho cá nhân gồm:

– Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận theo mẫu.

– Các giấy tờ chứng minh việc tạo lập nhà đất theo qui định.

– Bản vẽ sơ đồ nhà ở, đất ở do cơ quan có chức năng đo vẽ thực hiện.

Do đó trường hợp của ông nêu là phải lập bản vẽ nhà đất lại, bản vẽ xin phép sửa chữa xây dựng năm 2004 không còn sử dụng được.

Thủ tục xin cấp giấy CNQSHNƠ cho cá nhân không đòi phải có hộ khẩu. Tại thời điểm hiện nay chưa có văn bản nào của cơ quan thẩm quyền không cấp giấy CNQSHNƠ nhà có diện tích 4,2mx4m.