Những trường hợp được cấp lại Giấy phép xây dựng

Rất nhiều người thắc mắc về vấn đề: trong trường hợp nào thì được cấp lại giấy phép xây dựng cũng như thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ, trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết như thế nào để được cấp lại? Tất cả những vấn đề bạn quan tâm, Xin phép xây dựng xin được giải đáp tại đây:

Những trường hợp được cấp lại giấy phép xây dựng
1. Các trường hợp cấp lại Giấy phép xây dựng
Giấy phép xây dựng được cấp lại trong trường hợp giấy phép xây dựng đã được cấp trước đó bị rách, nát hoặc bị mất.
2. Thành phần, số lượng hồ sơ
Thành phần hồ sơ:
– Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng;
– Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp đối với trường hợp giấy phép xây dựng bị rách, nát.
Số lượng hồ sơ: 02 bộ
3. Trình tự, thủ tục
– Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng;
– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm xem xét cấp lại giấy phép xây dựng.
4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ hợp lệ;
5. Phí, lệ phí: 100.000 đồng/ lần cấp lại.