Đơn đề nghi điều chỉnh giấy phép xây dựng

Don Dieu Chinh Giay Phep Xay Dung (1)