Nhà xây tạm có được cấp sổ đỏ?

Hỏi:

Miếng đất của tôi nằm trong khu quy hoạch Khu công nghiệp Linh Xuân nên chỉ được cấp giấy phép xây dựng tạm ngày 19/10/2010 (tôi nộp hồ sơ tháng 8/2010, thời gian này chưa ban hành QĐ 68/2010/QĐ-UBND). Ngày 29/11/2010, tôi được cấp điều chỉnh giấp phép xây dựng do thay đổi thiết kế.
Nay tôi được biết thông tin không triển khai quy hoạch trên mà dự kiến chuyển thành quy hoạch khu dân cư cao tầng.

Xin hỏi trường hợp của tôi, nếu xin phép xây dựng tạm thì có được làm chứng nhận quyền sở hữu nhà? Khi Nhà nước thực hiện quy hoạch mới thì tôi có được bồi thường? Xin cảm ơn.

Trả lời:

Theo quy định của pháp luật đất đai, nhà ở hiện hành thì nhà ở được xây dựng tạm thuộc trường hợp không được chứng nhận quyền sở hữu, cũng như không được thể hiện thông tin tại trang 2 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Mặc dù đã nộp hồ sơ vào tháng 8-2010 (trước thời điểm quyết định 68/2010/QĐ-UBND ngày 14/9/2010 của UBND TP.HCM có hiệu lực thi hành) và được cấp giấy phép xây dựng tạm theo quyết định 04/2006/QĐ-UBND của UBND TP.HCM nhưng bạn vẫn không được bồi thường khi Nhà nước giải phóng mặt bằng để thực hiện quy hoạch đối với phần công trình xây dựng.

Theo đó, nhà được xây dựng theo giấy phép xây dựng tạm vì theo quy định tại thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng (quy định chi tiết một số nội dung của nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình) (có hiệu lực kể từ ngày 11/5/2009), thì chủ công trình xây dựng sẽ không được bồi thường đối với phần xây dựng theo giấy phép xây dựng tạm.