Thiết kế và kiểm định móng

THIẾT KẾ MÓNG VÀ KIỂM ĐỊNH MÓNG

  • Lập hồ sơ thiết kế móng:

Lập hồ sơ thiết kế móngXin phép xây dựng & thi công móng như thế nào để tránh ảnh hưởng đến nhà hàng xóm?. Xem chi tiết ... » để bổ túc hồ sơ xin phép xây dựngXin phép xây dựng sửa nhà. Xem chi tiết ... » theo Thông tư số : 10/2012/TT – BXD Hướng dẫn Nghị định 64Tính hiệu lực của nghị định 64/2012/NĐ-CP về cấp giấy phép xây dựng. Xem chi tiết ... »/2012/NĐ-CP. Áp dụng trên một số Quận, Huyện.

Tổng Diện Tích Sàn Xây DựngNhà xưởng xây dựng không xin phép thì xử lý như thế nào?. Xem chi tiết ... » Chi Phí Thiết Kế Móng
* Nhỏ hơn 250 m2 1.000. 000 đ
Từ 250 m2 đến  400 m2 2. 000. 000 đ
Từ 400 m2 đến 550 m2 3. 000. 000 đ
Từ 550 m2 đến 700 m2 4 . 000. 000 đ
Từ 700 m2 đến 850 m2 5. 000. 000 đ
Từ 850 m2 đến 1000 m2 6. 000. 000 đ
Lớn hơn 1000 m2 Gía thỏa thuận
  • Lập hồ sơ kiểm định móng:

Lập hồ sơ kiểm định móngXin phép xây dựng & thi công móng như thế nào để tránh ảnh hưởng đến nhà hàng xóm?. Xem chi tiết ... »  để bổ túc cho hồ sơ xin phép xây dựngHồ sơ xin cấp phép xây dựng nhà ở. Xem chi tiết ... » trong trường hợp sửa chữaXin phép xây dựng sửa nhà. Xem chi tiết ... » thay đổi kết cấu, nâng thêm tầng. Áp dụng một số Quận, Huyện.

Tổng Diện Tích Sàn Xây Dựng Chi Phí Kiểm Định Móng
* Nhỏ hơn 250 m2 4. 000. 000 đ
Từ 250 m2 đến 400 m2 5. 000 . 000 đ
Từ 400 m2 đến 550 m2 6. 000. 000 đ
Từ 550 m2 đến 700 m2 7. 000. 000 đ
Từ 700 m2 đến 850 m2 8 . 000. 000 đ
Từ 850 m2 đến 1000 m2 9. 000. 000 đ
Lớn hơn 1000 m2 Gía thỏa thuận
Có thể bạn cần đọc thêm bài này:close