Thủ tục xin cấp phép xây dựng

A. Đối với công trìnhQuy định mới về thủ tục xin Giấy phép xây dựng. Xem chi tiết ... » và nhà ở đô thị:

1. Đơn xin cấp giấy phép xây dựngThông tư số 10/2012/TT-BXD: Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng. Xem chi tiết ... » theo mẫu. Trường hợp xin cấp giấy phép xây dựng tạmQuy định về cấp phép xây dựng tạm: Thoáng nhưng không tràn lan. Xem chi tiết ... » có thời hạn thì trong đơn xin cấp giấy phép xây dựngVi sao xin cấp phép nhưng chỉ được cấp giấy phép xây dựng tạm thời?. Xem chi tiết ... » còn phải có cam kết tự phá dỡ công trìnhHà Nội buộc dỡ tầng sai phép công trình 8B Lê Trực. Xem chi tiết ... » khi Nhà nước thực hiện giải phóng mặt bằng.

2. Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy địnhQuy định mới về thủ tục xin Giấy phép xây dựng. Xem chi tiết ... » của pháp luật về đất đai có công chứng.

3. Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình; sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình; sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước; ảnh chụp hiện trạng (đối với công trình sửa chữaHồ sơ, thủ tục xin phép xây dựng, gia hạn, sửa chữa khách sạn nhỏ và lớn. Xem chi tiết ... », cải tạo yêu cầu phải có giấy phép xây dựng).

Đối với công trình đã được cơ quan có thẩm quyềnQuy định mới về thủ tục xin Giấy phép xây dựng. Xem chi tiết ... » thẩm định thiết kế cơ sở thì chủ đầu tư nộp kết quả thẩm định thiết kế cơ sở thay cho các tài liệu nêu tại khoản này.”

B.Đối với nhà ở nông thônHồ sơ xin phép xây dựng nhà cấp 4 mới nhất năm 2015. Xem chi tiết ... »:

1. Đơn xin cấp giấy phép xây dựng theo mẫu.

2. Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất có chứng nhận của Uỷ ban nhân dân xã.

3. Sơ đồ mặt bằng xây dựng công trìnhXây dựng công trình khi chưa có giấy phép xây dựng có bị xử phạt không?. Xem chi tiết ... » trên lô đất và các công trình liền kề nếu có do chủ nhà ở đó tự vẽ.

4. Thời gian cấp phép xây dựngThông tư số 10/2012/TT-BXD: Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng. Xem chi tiết ... »:

Đối với công trình: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối với nhà ở: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Sau thời hạn nêu trên nếu cơ quan cấp phép xây dựng không có ý kiến trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối không cấp giấy phép xây dựng khi đã đủ các điều kiện về giấy phép xây dựng thì người xin phép xây dựngNhà xây dựng không xin phép có "được" nộp phạt không?. Xem chi tiết ... » làm đơn báo UBND cấp xã, phường và được quyền khởi công xây dựng công trình.

công-trình-xây-dựng-6

5. Gia hạnHồ sơ, thủ tục xin phép xây dựng, gia hạn, sửa chữa khách sạn nhỏ và lớn. Xem chi tiết ... » giấy phép xây dựng:

1. Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép xây dựng mà công trình chưa khởi công thì người xin cấp giấy phép xây dựng phải xin gia hạn giấy phép xây dựngHồ sơ gia hạn thủ tục cấp phép xây dựng. Xem chi tiết ... ».

2. Hồ sơ xin gia hạn giấy phép xây dựng bao gồm:

a) Đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng;

b) Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.

3. Thời gian xét cấp gia hạn giấy phép xây dựng chậm nhất là 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Cơ quan cấp giấy phép xây dựng là cơ quan gia hạn giấy phép xây dựng.

6. Điều chỉnh giấy phép xây dựng:

1. Khi có nhu cầu điều chỉnh thiết kế xây dựng công trình khác với nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp, chủ đầu tư phải xin điều chỉnh giấy phép xây dựng trước khi thi công xây dựng công trình theo nội dung điều chỉnh. Cơ quan cấp giấy phép xây dựng là cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh giấy phép xây dựng.

  2. Hồ sơ xin điều chỉnh giấy phép xây dựng gồm:

a) Đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng;

b) Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;

 c) Bản vẽ thiết kế điều chỉnh.

3. Thời hạn xét điều chỉnh giấy phép xây dựng là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

7. Thẩm quyền cấp  giấy phép xây dựng:

Uỷ ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng nhà ở và các công trình có diện tích sàn đến 1000 m2 hoặc kinh phí đầu tư đến 5 tỷ đồng, các công trình lớn hơn do sở xây dựng cấp phép.

Có thể bạn cần đọc thêm bài này:close