Có được xin giấy phép xây dựng tạm trên đất quy hoạch?

xin-giay-phep-xay-dung-tam-tren-dat-quy-hoach-1

Hiện nay, vấn đề nhà tạm, xin giấy phép xây dựng tạm trên đất quy hoạch đang được khá nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ bản chất pháp lý của loại công trình này. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Điều kiện xin giấy phép xây dựng tạm trên đất quy hoạch

Nhà tạm thường được hiểu là loại công trình xây dựng có công năng là để ở, chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định. Nhà tạm thường xuất hiện ở những khu vực đã có kế hoạch thu hồi đất hoặc tháo dỡ nhà ở. Chủ sở hữu nhà ở tạm tự nguyện tháo dỡ, không nhận đền bù bồi thường đối với tài sản tháo dỡ này khi Nhà nước thu hồi đất.

Hiện nay, pháp luật về xây dựng không quy định về điều kiện để nhà đẹp được tồn tại mà có quy định về việc cấp giấy phép cho nhà ở có thời hạn sử dụng tại khoản 33 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020. Về bản chất, loại nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cũng mang những đặc điểm như nhà tạm. Đó là loại công trình để ở, chỉ tồn tại trong khoảng thời gian nhất định, được chủ sở hữu tự tháo dỡ hoặc cưỡng chế tháo dỡ khi thực hiện thu hồi đất.

Căn cứ khoản 33 Điều 1 Luật Xây dựng 2020 (điều khoản sửa đổi bổ sung Điều 94 Luật Xây dựng 2014), để nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn thì nhà ở này phải đảm bảo đồng thời các tiêu chí sau đây:

Một là, đảm bảo các điều kiện chung để được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn

Các điều kiện chung để được cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình thường là phù hợp với quy hoạch xây dựng chi tiết, quy hoạch sử dụng đất… Cụ thể:

Điều kiện xin giấy phép xây dựng tạm trên đất quy hoạch
Nhà tạm thường được hiểu là loại công trình xây dựng có công năng là để ở, chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định

Hai là, việc xây dựng thiết kế nhà ống riêng lẻ phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn công trình lân cận, môi trường, và các yêu cầu khác theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 93 Luật Xây dựng 2014

Ba là, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng thời hạn sử dụng phải có thiết kế xây dựng theo quy định tại khoản 7 Điều 79 Luật Xây dựng 2014

Bốn là, để được xây dựng, chủ sở hữu công trình phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng mới có thời hạn theo quy định tại khoản 1 Điều 95 Luật Xây dựng 2014

Như vậy, 4 điều kiện xin giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình xây dựng là nhà ở riêng lẻ theo quy định pháp luật như chúng tôi đã nêu trên.

Thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà tạm

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép xây dựng tạm trên đất quy hoạch

Chủ đầu tư/chủ sở hữu công trình chuẩn bị 02 bộ hồ sơ gồm các tài liệu, giấy tờ như chúng tôi đã nêu trên.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, người đề nghị cấp giấy phép xây dựng nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Bước 2: Tiếp nhận, xử lý hồ sơ

– Nơi nộp hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất.

– Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tiếp nhận hồ sơ, trao giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ khi người yêu cầu nộp hồ sơ.

– Cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ thực hiện các công việc sau:

Thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà tạm
Người đề nghị cấp giấy phép xây dựng nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

>> Có thể bạn quan tâm: Xin giấy phép xây dựng trên đất thuê có được không?

Bước 3: Trả kết quả

Cơ quan có thẩm quyền trả kết quả cho người yêu cầu/chủ đầu tư trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần phải xem xét thêm thì cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo cho chủ đầu tư/người yêu cầu về việc thay đổi thời gian trả kết quả, thời hạn tối đa được tăng thêm là 10 ngày kể từ ngày hết hạn.

Như vậy, thông thường, để được xin giấy phép xây dựng tạm trên đất quy hoạch thì chủ đầu tư/người yêu cầu thực hiện theo các bước như chúng tôi đã nêu trên. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Hotline để nhận tư vấn chuyên sâu.