Xin phép xây dựng nhà chị Dung 4 tầng Quận Tây Hồ

HỒ SƠ: XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở 4 TẦNG

Chủ nhà: Bà Nguyễn Thị Dung – Ông Trần Văn Công

Địa điểm xây dựng: Cụm 4, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội

Chiều cao xin phép: 4 tầng, diện tích 50,6m2

Mật độ xây dựng: 100%

Do công trình nằm trong quy hoạch dự kiến của nhà nước nên được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn ( xây dựng tạm). Khi nào nhà nước thực hiện triển khai quy hoạch công trình sẽ phải tháo dỡ.

Thời hạn giấy phép: 12 tháng kể từ ngày cấp. Quá thời hạn thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng theo quy định.

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG PHƯỜNG BƯỞI – QUẬN TÂY HỒ

Xem thêm:

>>Vì sao xin cấp phép nhưng chỉ được cấp giấy phép xây dựng tạm thời?<<

>>Hồ sơ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn<<