Vi sao xin cấp phép nhưng chỉ được cấp giấy phép xây dựng tạm thời?

Hỏi đáp xin cấp phép xây dựng nhà ở

CÂU HỎI:

Tôi có mua một thửa đất ở huyện Bình Chánh, đất đã có sổ đỏ. Tôi đã xin phép xây dựng một căn nhà cấp 4 nhưng chỉ được cấp giấy phép xây dựng (GPXD) tạm. Xin hỏi, vì sao không cấp GPXD cho tôi mà chỉ cấp GPXD tạm? GPXD tạm có giá trị như thế nào?

Hỏi đáp xin cấp phép xây dựng nhà ở

TRẢ LỜI:
Theo Khoản 4, Điều 5 Quyết định số 04 ngày 17-1-2006 của UBND TP.HCM thì việc cấp GPXD tạm chỉ áp dụng đối với những khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 hoặc tỷ lệ 1/500 được duyệt và công bố nhưng chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện theo quy hoạch.

Quy mô công trình được phép xây dựng tạm là dạng nhà bán kiên cố, tối đa hai tầng (trệt, gác gỗ hay bằng vật liệu lắp ghép do chủ đầu tư quyết định, tường gạch, mái tôn) và phải đảm bảo an toàn, vệ sinh, môi trường.

Trong nội dung GPXD tạm phải ghi rõ thời gian có hiệu lực của giấy phép (nếu đã xác định chính xác thời điểm thực hiện quy hoạch xây dựng).

Trường hợp chưa xác định được thời điểm thực hiện quy hoạch xây dựng thì thời gian có hiệu lực của giấy phép là cho đền khi có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hết thời hạn có hiệu lực của GPXD tạm, nếu nhà nước giải phóng mặt bằng để thực hiện quy hoạch thì chủ công trình xây dựng phải tự phá dỡ và được bồi thường hay được hỗ trợ vật kiến trúc theo quy định của phápluật; nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chủ công trình xây dựng phải chịu mọi chi phí cho việc cưỡng chế.

Quá trình bày thì chắc chắn ông thuộc trường hợp trên, bởi vì chỉ có trường hợp này mới áp dụng việc CPXD tạm.

One thought on “Vi sao xin cấp phép nhưng chỉ được cấp giấy phép xây dựng tạm thời?

  1. Pingback: Hướng dẫn, dịch vụ lập hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Hà Nội - Diễn đàn bất động sản, nhà đất

Comments are closed.