Chi tiết hồ sơ xin giấy phép xây dựng dự án

Các công trình xây dựng cần xin giấy phép xây dựng

Hồ sơ xin giấy phép xây dựng dự án cần những gì? Các vấn đề pháp lý liên quan đến việc cấp giấy phép xây dựng nhà ở cho các khu vực theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay là gì? Các vấn đề trên sẽ được chúng tôi tư vấn và giải đáp cụ thể thông qua bài viết dưới đây!

 Hồ sơ đề nghị cấp phép giấy phép xây dựng cho dự án
Hồ sơ đề nghị cấp phép giấy phép xây dựng cho dự án

1. Hồ sơ xin giấy phép xây dựng dự án bao gồm những gì?

Căn cứ Điều 45 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho dự án, nhóm công trình thuộc dự án gồm:

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Mẫu số 01.

2. Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai của nhóm công trình hoặc toàn bộ dự án.

3. Quyết định phê duyệt dự án; văn bản thông báo kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng và hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở được đóng dấu xác nhận kèm theo (nếu có);

Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng đối với công trình xây dựng ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng;

Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy và các tài liệu, bản vẽ được thẩm duyệt kèm theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy;

Văn bản kết quả thực hiện thủ tục về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với trường hợp không thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại cơ quan chuyên môn về xây dựng.

Chi tiết hồ sơ xin giấy phép xây dựng dự án
Chi tiết hồ sơ xin giấy phép xây dựng dự án

4. 02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng trong hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng của từng công trình trong nhóm công trình hoặc toàn bộ dự án đã được phê duyệt, gồm:

+ Hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 43 Nghị định 15/2021/NĐ-CP đối với công trình không theo tuyến;

+ Hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 43 Nghị định 15/2021/NĐ-CP đối với công trình theo tuyến.

Việc cấp giấy phép xây dựng cho toàn bộ công trình thuộc dự án hoặc cấp giấy phép cho từng công trình riêng lẻ là theo đề nghị của chủ đầu tư có công trình phải xin giấy phép xây dựng
Việc cấp giấy phép xây dựng cho toàn bộ công trình thuộc dự án hoặc cấp giấy phép cho từng công trình riêng lẻ là theo đề nghị của chủ đầu tư có công trình phải xin giấy phép xây dựng

2. Trình tự cấp phép xây dựng dự án

Sau khi đã nắm được hồ sơ xin giấy phép xây dựng dự án bao gồm những gì, dưới đây là thủ tục cấp phép xây dựng dự án để chủ đầu tư nắm được thời gian xin giấy phép xây dựng bao lâu:

Các công trình xây dựng cần xin giấy phép xây dựng
Các công trình xây dựng cần xin giấy phép xây dựng

+ Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Cơ quan cấp phép.

Người đến nộp hồ sơ phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân, kèm theo giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền của cơ quan, tổ chức đề nghị giải quyết.

+ Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Theo giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng ngày thứ 7.

+ Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, đơn vị được giao thẩm định hồ sơ có trách nhiệm xem xét hồ sơ, kiểm tra thực địa (nếu cần thiết). Khi xem xét hồ sơ, Cơ quan cấp phép phải xác định các tài liệu còn thiếu, các tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ;

Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo thì Cơ quan cấp phép có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo. Sau hai lần bổ sung, hồ sơ vẫn không đáp ứng được các điều kiện theo quy định thì Cơ quan cấp phép có quyền không xem xét việc cấp giấy phép và thông báo cho chủ đầu tư biết;

Cơ quan cấp phép có trách nhiệm đối chiếu với các điều kiện cấp phép để gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng;

Thẩm quyền được cấp giấy phép xây dựng
Thẩm quyền được cấp giấy phép xây dựng

+ Bước 4: Cơ quan cấp phép căn cứ các quy định hiện hành và các điều kiện cấp phép để quyết định việc cấp giấy phép xây dựng. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện cấp phép, Cơ quan cấp phép cấp giấy phép xây dựng cho Chủ đầu tư. Chủ đầu t­ư nhận giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của cơ quan cấp phép tại nơi tiếp nhận hồ sơ; nếu Hồ sơ không đủ điều kiện cấp phép, Cơ quan cấp phép có văn bản trả lời tại nơi tiếp nhận hồ sơ, theo thời hạn ghi trong giấy biên nhận.

Để vượt qua mọi giới hạn về thủ tục hành chính, thời gian tiếp nhận kết quả và đơn giản hóa quy trình thực hiện, giúp chủ đầu tư hoàn thành nhanh chóng thiết kế nhà ở, thực hiện dự án xây dựng. Chủ đầu tư hãy lựa chọn dịch vụ thực hiện hồ sơ xin giấy phép xây dựng dự án của chúng tôi. Liên hệ với chúng tôi theo số Hotline 09 38 89 67 67 để được tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc.