Tag Archives: bản vẽ hoàn công xây dựng

Vai trò và vị trí của bản vẽ hoàn công xây dựng

vai trò và vị trí của bản vẽ hoàn công xây dựng.

Bản vẽ hoàn công là khâu quan trọng ảnh hưởng đến công tác thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn dự án đầu tư xây dựng công trình.