Lưu trữ thẻ: nghiệm thu công trình

Quy trình các bước kiểm tra và nghiệm thu khi xây nhà

Dịch vụ xin phép xây dựng trọn gói

Trước khi bàn giao công trình, chủ đầu tư nên chú ý thực hiện quy trình nghiệm thu và kiểm tra chất lượng. 1. Kiểm Tra Việc kiểm tra phải được thực hiện từ trong quá trình xây nhà, giám sát viên hoặc chủ nhà nên thường xuyên kiểm tra, khối lượng, chất lượng, quy […]