Hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ có tổng mức đầu tư xây dựng trên 15 tỷ đồng

thời gian hoàn công xây dựng nhà ở.

Sở xây dựng nhận được Công văn số 248/UBND-DT ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình đề nghị hướng dẫn cấp phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ có tổng mức đầu tư trên 15 tỷ đồng.

biet-thu-cao-tang-1

Sở xây dựng nhận được Công văn số 248/UBND-DT ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình đề nghị hướng dẫn cấp phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ có tổng mức đầu tư trên 15 tỷ đồng. Qua xem xét, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo điểm b – Khoản 1 – Điều 6 Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quy định công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ không phải lập dự án đầu tư xây dựng, do đó không xem xét quy mô, tổng mức đầu tư của công trình nhà ở riêng lẻ khi cấp giấy phép xây dựng, thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận huyện theo quy định tại khoản 2 – Điều 14 của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ.

Việc cấp giấy phép xây dựng phải thực hiện theo quy định tại Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng và Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ. Ngoài ra, khi xem xét hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng còn phải xem xét sự phù hợp của bản vẽ thiết kế công trình so với quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng. Để tránh trường hợp chủ đầu tư sử dụng sai công năng công trình nhà ở sau khi được cấp phép xây dựng, đề nghị Ủy ban nhân dân quận Tân Bình lưu ý xem xét nếu chủ đầu tư đăng ký kinh doanh, cho thuê nhà ở với mục đích khác để có biện pháp xử lý đúng quy định và kịp thời.

(Theo văn bản số 2892/SXD-CPXD ngày 25/4/2013 v/v hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ có tổng mức đầu tư xây dựng trên 15 tỷ đồng).