Xây nhà sai giấy phép xây dựng bị xử phạt ra sao?

xay-nha-sai-giay-phep-xay-dung-1

Hiện nay, xây nhà sai giấy phép xây dựng đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ nhiều người. Khi xây dựng một căn nhà mà không tuân thủ quy định về giấy phép xây dựng, điều này có nghĩa là căn nhà đó sẽ không được hoàn thiện theo các quy định của pháp luật hiện hành. Vậy, xây dựng nhà mà không có giấy phép xây dựng là gì? Pháp luật điều chỉnh như thế nào về vấn đề này? Hãy cùng tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây

Thực trạng xây nhà sai giấy phép xây dựng

Tình trạng xây dựng nhà mà không có giấy phép xây dựng đang trở thành một vấn đề phổ biến trong thời đại hiện nay. Các nguyên nhân chính của tình trạng này có thể bao gồm sự thiếu kiểm soát từ phía chính quyền địa phương, việc phạm tội trong quá trình cấp phép xây dựng, và sự thiếu thông tin và kiến thức về các quy định xây dựng của cộng đồng dân cư. Hậu quả của việc này có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho cả người dân và môi trường sống. Để giải quyết vấn đề này, cần phải tăng cường kiểm soát, nâng cao ý thức và kiến thức về các quy định xây dựng, thực hiện các biện pháp kỷ luật nghiêm ngặt và cung cấp hỗ trợ cho người dân trong việc thực hiện các thủ tục xin giấy phép.

Tổng quan về xây nhà sai giấy phép xây dựng

Xây nhà sai giấy phép xây dựng được hiểu như thế nào?

Xây nhà sai GPXD là việc xây dựng công trình nhà ở hoặc công trình khác mà không tuân theo các quy định và yêu cầu của giấy phép xây dựng do cơ quan chức năng cấp. Điều này có thể bao gồm việc xây dựng quá diện tích, không tuân theo quy định về khoảng cách an toàn, sử dụng vật liệu không đúng quy chuẩn, hoặc các vi phạm khác liên quan đến quy định xây dựng.

Xây nhà sai giấy phép xây dựng có phải điều chỉnh GPXD không? 

Theo quy định tại Điều 98 Luật Xây dựng 2014, khoản 1 Điều 51 Nghị định 51/2021/NĐ-CP, trong quá trình xây dựng, trường hợp có điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung chính được ghi trong giấy phép xây dựng, bản vẽ thiết kế xây dựng kèm theo giấy phép xây dựng đã cấp thì phải thực hiện việc điều chỉnh giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 51 Nghị định 51/2021/NĐ-CP. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh giấy phép xây dựng chỉ được thực hiện khi rơi vào Điều 98 Luật Xây dựng 2014 và đang trong quá trình xây dựng. Vì vậy, việc xây nhà sai giấy phép xây dựng nếu thỏa mãn điều kiện trên thì có thể thực hiện việc điều chỉnh theo quy định pháp luật.

Tổng quan về xây nhà sai giấy phép xây dựng
Xây nhà không đúng GPXD

Có được phép điều chỉnh GPXD khi xây sai phép không? 

Có được điều chỉnh giấy phép xây dựng khi xây sai phép hay không thì phải căn cứ vào việc điều chỉnh này có thuộc trường hợp tại Điều 98 Luật Xây dựng 2014 và đang trong quá trình xây dựng hay không.

Hồ sơ và quy trình điều chỉnh GPXD

Theo quy định tại khoản 1 Điều 102 Luật Xây dựng 2014, quy trình điều chỉnh giấy phép xây dựng được quy định như sau:

a) Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng;

b) Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để cHồ sơ và quy trình điều chỉnh GPXDhủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định;

c) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa. Khi thẩm định hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo. Trường hợp việc bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng được các nội dung theo thông báo thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo đến chủ đầu tư về lý do không cấp giấy phép;

d) Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm đối chiếu các điều kiện theo quy định của Luật này để gửi văn bản lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng theo quy định của pháp luật.

đ) Trong thời gian 12 ngày đối với công trình và nhà ở riêng lẻ kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan quản lý nhà nước được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Sau thời hạn trên, nếu các cơ quan này không có ý kiến thì được coi là đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình; cơ quan cấp giấy phép xây dựng căn cứ các quy định hiện hành để quyết định việc cấp giấy phép xây dựng.

Hồ sơ và quy trình điều chỉnh GPXD
Xây nhà không đúng GPXD

>> Xem thêm: Xin giấy phép xây dựng trên đất thuê có được không?

e) Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 20 ngày đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng công trình, bao gồm cả giấy phép xây dựng có thời hạn, giấy phép xây dựng điều chỉnh, giấy phép di dời và trong thời gian 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ. Trường hợp đến thời hạn cấp giấy phép nhưng cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định tại khoản này.

Vậy là trên đây chúng tôi đã giúp bạn giải đáp vấn đề xây nhà sai giấy phép xây dựng. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Hotline để nhận tư vấn kỹ càng.