Hoàn công xây dựng

Lập bản vẽ hoàn công xây dựng : Bản vẽ hoàn công xây dựng 15. 000 đ/m2 - Chi phí đo bản vẽ hiện trạng: (Đo bản vẽ hiện trạng theo Quyết định 54 – Trường hợp làm sổ hồng mới hoặc đồi sổ hồng) Tổng Diện Tích Sàn Xây Dựng Chi Phí Đo Vẽ Nhỏ hơn 100 m2 2. 500. 000 Đ Từ 100 m2 đến 200 m2 3. 000. 000 Đ Từ 200 m2 đến 300 m2 3. … [Read more...]