MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

 Xinphepxaydung.org cung cấp mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn áp dụng cho công trình theo tuyến ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng để Quý khách hàng tham khảo:   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------------   ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY … [Read more...]