Quyết định số: 04/2010/QĐ-UBND – Quy định về cấp phép xây dựng & quản lý xây dựng công trình tại Hà Nội

  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ______ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ________ Số: 04/2010/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2010   QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý việc xây dựng công trình theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hà Nội _______ ỦY … [Read more...]