Cấp phép xây dựng: Không cần bản vẽ kết cấu?

Bộ Xây dựng vừa ban hành thông tư hướng dẫn việc thực hiện nghị định 64 của Chính phủ về cấp phép xây dựng.

Theo Bộ Xây dựng, Nghị định 64/CP có quy định, điều kiện để xem xét cấp phép xây dựng là phải có quy hoạch chi tiết 1/500, thiết kế đô thị. Tuy nhiên, việc triển khai công tác lập quy hoạch chi tiết 1/500, thiết kế đô thị ở các địa phương còn chậm, nên đến nay, quy hoạch chi tiết chưa được phủ kín, hầu hết đô thị chưa có thiết kế đô thị, thậm chí chưa có các quy định về quản lý quy hoạch, kiến trúc.

Trước thực tế đó, với Thông tư số 10, Bộ quyết định, đối với các khu vực, tuyến phố trong đô thị cơ bản ổn định chức năng sử dụng các lô đất thì không phải lập đồ án quy hoạch đô thị, nhưng phải lập đồ án thiết kế đô thị để làm cơ sở cho việc cấp phép xây dựng.

cap-phep-xay-dung-1JPG

Cùng với đó, các hộ gia đình, cá nhân xây mới nhà tại các đô thị, thay vì phải nộp cả bản vẽ kiến trúc và bản vẽ kết cấu công trình như quy định của Nghị định 64, thì theo hướng dẫn của Bộ, cá nhân, hộ gia đình chỉ phải nộp 2 bộ bản vẽ thiết kế, trong đó có các thông số về vị trí, mặt bằng, mặt cắt, mặt bằng móng cùng sơ đồ về đấu nối hạ tầng, kỹ thuật, xã hội là đủ điều kiện, không cần có các bản vẽ kết cấu chịu lực chính (móng, khung, tường, mái chịu lực).

Bộ Xây dựng hướng dẫn UBND cấp tỉnh căn cứ vào tính chất, chức năng và yêu cầu quản lý kiến trúc, cảnh quan đô thị quy định cụ thể các khu vực, tuyến phố trong đô thị phải lập đồ án thiết kế đô thị, đặc biệt đối với các tuyến phố có lộ giới từ 12m trở lên.

Những khu vực, tuyến phố khác không thuộc danh mục yêu cầu phải lập đồ án thiết kế đô thị, UBND cấp tỉnh ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc để làm căn cứ cấp phép…