Điều chỉnh thiết kế nhà khi đã xây dựng xong

Tôi muốn biết có thể xin điều chỉnh bản thiết kế nhà sau khi đã xây dựng được không? Do nhà xây dựng với chủ thầu tư nhân nên không có hóa đơn nguyên vật liệu, vậy muốn hoàn công tôi có thể xin hủy giấy phép xây dựng cũ, xin giấy phép xây dựng mới và làm lại thủ tục như ban đầu được không?

Trả lời:

Theo thư trình bày, trường hợp của ông/bà là việc lập biên bản nghiệm thu công trình hoàn thành và cấp giấy chứng nhận cho căn nhà xây mới.

1. Về việc điều chỉnh bản vẽ thiết kế nhà sau khi nhà đã xây dựng xong và hủy giấy phép xây dựng

1.1 Căn cứ khoản 1, điều 62 Luật xây dựng quy định rằng trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng…

Căn cứ điểm b, khoản 1, điều 63 Luật xây dựng thì bản vẽ thiết kế xây dựng công trình là một trong những tài liệu chủ yếu phải có trong hồ sơ xin giấy phép xây dựng.

Căn cứ điểm d, khoản 2, điều 68 Luật xây dựng thì người xin giấy phép xây dựng có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung giấy phép xây dựng, khi có sự điều chỉnh, thay đổi thiết kế phải được sự chấp thuận của cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

Như vậy, sau khi giấy phép xây dựng đã được cấp rồi, chủ đầu tư muốn thay đổi thiết kế, thay đổi nội dung giấy phép xây dựng thì phải lập thủ tục điều chỉnh với cơ quan cấp giấy phép xây dựng trước khi chủ đầu tư thực hiện việc thay đổi trên thực tế, và chủ đầu tư chỉ được thay đổi sau khi được cơ quan cấp phép chấp thuận. Hiện nay căn nhà của ông/bà đã được xây dựng hoàn tất. Do đó ông/bà không thể lập thủ tục điều chỉnh thay đổi thiết kế.

1.2 Về việc hủy giấy phép xây dựng

Về nguyên tắc, giấy phép xây dựng là cơ sở pháp lý, là một trong những điều kiện bắt buộc phải có để ông/bà khởi công xây dựng nhà. Đồng thời giấy phép xây dựng là cơ sở pháp lý xác định việc ông/bà có thực hiện đúng với giấy phép xây dựng hay không làm cơ sở cho việc nghiệm thu công trình và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình.

Mặt khác, giấy phép xây dựng cũng là bằng chứng pháp lý xác định trách nhiệm của ông/bà trong việc xây dựng nhà liên quan đến người thứ ba, các công trình lân cận khi xảy ra sự cố công trình xây dựng… Hiện nay căn nhà đã được xây dựng xong, do đó không thể đặt vấn đề hủy giấy phép xây dựng đã cấp nêu trên.
sua-giay-phep
2. Về thủ tục nghiệm thu công trình hoàn thành

Theo thư trình bày, căn nhà được xây dựng vào năm 2005, do ông/bà không nói rõ căn nhà hiện nay ở địa phương nào. Trong khi đó, UBND cấp tỉnh của từng địa phương trong chức năng quản lý nhà nước của mình, thường ban hành quy định về trình tự thủ tục cấp phép xây dựng, trong đó có quy định về điều kiện thiết kế, thi công xây dựng và nghiệm thu công trình xây dựng.

Do đó, nếu căn nhà nêu trên tại địa bàn TP.HCM thì bạn cần tiến hành làm như sau:

– Liên hệ với đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu xây dựng, cùng với chủ đầu tư lập biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng theo mẫu 12 đính kèm.

– Tiến hành các thủ tục xử lý vi phạm xây dựng phần xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng nếu từ trước đến nay chưa bị xử lý.

– Sau khi đã xử lý xong về vi phạm xây dựng thì tiến hành lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

(Căn cứ khoản 1, điều 27 quyết định 04/2006/QĐ-UBND và công văn số 1560/SXD-GPXD ngày 10-3-2009 của Sở Xây dựng).