Tag Archives: cấp phép xây dựng tại hà nội

Quyết định 20/2016/QĐ-UBND cấp giấy phép xây dựng Thành phố Hà Nội

quyết định 20 về cấp phép xây dựng tại thành phố hà nội

Quyết định 20/2016/QĐ-UBND cấp giấy phép xây dựng Thành phố Hà Nội ban hành quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Từ chối cấp phép xây dựng: Cơ quan quản lý phải nêu rõ lý do

Quy định về thời gian xây dựng theo giấy phép

UBND TP Hà Nội đã ban hành quy định chi tiết một số nội dung về cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố. Theo quy định mới, công trình cấp phép xây dựng tạm có quy mô không quá 4 tầng (kể cả tum thang), không có tầng hầm, chiều cao không quá […]