Tag Archives: tư vấn xin cấp phép xây dựng

Xin cấp Giấy phép xây dựng tốn bao nhiêu tiền?

thời gian xin cấp phép xây dựng mất bao lâu?

Thông tin chi tiết về thủ tục xin giấy phép xây dựng bao gồm hồ sơ, trình tự thực hiện, thẩm quyền giải quyết, thời gian và số tiền nộp để được cấp giấy phép xây dựng.

Từ chối cấp phép xây dựng: Cơ quan quản lý phải nêu rõ lý do

Quy định về thời gian xây dựng theo giấy phép

UBND TP Hà Nội đã ban hành quy định chi tiết một số nội dung về cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố. Theo quy định mới, công trình cấp phép xây dựng tạm có quy mô không quá 4 tầng (kể cả tum thang), không có tầng hầm, chiều cao không quá […]